Informācijas līnija
Ātra piegāde
visā Latvijā

Vispārīgie Noteikumi

Noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie noteikumi ir paredzēti informācijas sniegšanai par RKF “Baltfarm” SIA (“Pārdevējs”), kā arī interneta aptiekā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 1.4.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas Preces (t.sk. Bezrecepšu zāles) un pakalpojumus interneta aptiekā www.baltfarm.lv
  2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un Privātuma politikai un to piemērošanai bet atsakoties to darīt, Preces pasūtīšana nav iespējama. Ar Noteikumiem, to grozījumiem vai papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē un tie stājas spēkā to publicēšanas dienā. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2021. 28. Februārī.
  3. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) cenas Interneta aptiekā norādītas Eiro ar PVN, ar katrai Precei piemērojamo PVN likmi. Pārdevējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam, ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kuras ir spēkā Pasūtījuma pilnīgas noformēšanas brīdī.
  4. Šajā interneta aptiekā iegādāties Preces un Bezrecepšu zāles drīkst Pircēji: fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
   1. Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē Pircējs Preču Pasūtījumus var veikt tikai kā Reģistrēts lietotājs. Lai kļūtu par Reģistrētu lietotāju, tad Tīmekļa vietnes sākumlapā jāizvēlas poga “Mans Profils” un sadaļā “Reģistrēties” jāaizpilda pieprasītā informācija. Pēc reģistrācijas apstiprināšanas, Pircējam ir iespēja norādīt papildu (ne obligātu) informāciju, ja tas vēlas saņemt personalizētus piedāvājumus.
   2.  Veicot reģistrāciju, Pircējam ir iespēja izvēlēties saņemt informāciju un piedāvājumus no Pārdevēja (un) vai tā partneriem. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt šādu informāciju, tad šāds Reģistrēts lietotājs šo Noteikumu kontekstā uzskatāms par Lojalitātes programmas klientu. Atkarībā no informācijas, kuru Pircējs ir izvēlējies saņemt, Pārdevējs Lojalitātes programmas ietvaros var izsūtīt Pircējam informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz pirkumu vēsturi, informāciju un piedāvājumus no Pārdevēja sadarbības partneriem.
 2. Preces
  1. Interneta aptiekā sniegtajiem Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču izskats, krāsa un lielums tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču izskatu. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. 
  2. Jebkāda Tīmekļa vietnē izvietotā informācija, tajā skaitā fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli, ir Pārdevēja īpašums. Šāds saturs tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jebkādas darbības ar šo saturu, jebkādos nolūkos, var būt autortiesību vai citu tiesību aktu pārkāpums. Satura izmantošana, pārdošana, izplatīšana, pavairošana, atvasinātu darbu radīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
  3. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi.
  4. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai Precei vienā pasūtījumā.
  5. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta aptiekā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 4.7. un 2.6. punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
  6. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta aptiekā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.
 3. Personas datu apstrāde
  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
 4. Iepirkumu grozs
  1. Iepirkumu grozs veidojas, Pircējam aplūkojot Preču katalogu un pievienojot izvēlētās Preces vai Bezrecepšu zāles grozam, nospiežot pogu “Ielikt Grozā”. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt – pievienot vai dzēst Preces.
  2. Pircējam veicot Pasūtījumu interneta aptiekā ir jāpārliecinās par sniegtās informācijas pareizību un precizitāti.
  3. Pircējam, pēc Preču atlases veikšanas Iepirkumu grozā, Pasūtījuma veikšanai nepieciešams nospiest pogu “Preces”, pēc kā tiks attēlotas visas līdz šim Iepirkumu grozam pievienotās Preces. Lai uzsāktu Pasūtījuma veidošanu, Pircējam nepieciešams nospiest pogu “Noformēt Pasūtījumu”.
  4. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu un pasūtījuma izpildes uzsākšanu.
  5. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai aptiekā (atkarībā no tā, kāds no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).
  6. Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks ir atkarīgs no izvēlētā Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) saņemšanas veida un laika, kad Pasūtījums ir veikts.
  7. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta aptiekā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 2.6. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
  8. Pircējs apņemas Reģistrācijas formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.
  9. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta aptieku, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta aptieku un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
 5. Preču piegāde
  Veidojot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) saņemšanas veidiem:
  1. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) piegāde 1-3 darba dienu laikā uz jebkuru Pārdevēja tirdzniecības vietu, ar kuru sarakstu un adresēm iespējams iepazīties, veicot pasūtījumu.
  2. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) piegāde uz Pircēja norādītu adresi ar kurjerdienesta starpniecību. piemērota tad, ja Pircējs vēlās Preci saņemt savās mājās. Preces piegāde notiks 1-3 darba dienas pēc tam, kad Pircējs saņem pasūtījuma apstiprinājumu, ka Pasūtījums ir sagatavots. 
  3. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) piegāde uz Itella Smartpost termināli - Pārdevēja sadarbības partnera Preču saņemšanas punktu, kurā Pircējam iespējams saņemt iegādātās Preces. Piemērota tad, ja Pircējs vēlās saņemt Preces pa ceļam uz mājām vai darbu, kas ir ļoti ērti. Pasūtījumus var izņemt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  4. Preču piegāde uz Omniva pakomatiem 1-3 darba dienu laikā - piemērota tad, ja Pircējs nevēlās gaidīt kurjeru konkrētā laikā. Veicot pasūtījumu baltfarm.lv interneta aptiekā, Pircējām jāizvēlas, kurš no Omniva pakomātiem ir visērtākais. Uz Omniva pakomātiem nav iespējama Bezrecepšu medikamentu piegāde!
  5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes pakalpojumu sniedzēju piegādes kavējumiem, neatkarīgi no iemesliem vai apstākļiem, kuru dēļ tie radušies.
 6. Apmaksas noteikumi
  Par Precēm Pircējs var norēķināties sev ērtākajā veidā:  var veikt apmaksu  ar debeta vai kredītkarti - VISA, MasterCard, Maestro, ar drošu pirkumu internetā maksājuma iespēju. Nepieciešamā summa tiek atskaitīta no Pircēja norādītās kartes konta. Pasūtot  Preces un Bezrecepšu zāles , Pircējs norāda un apstiprina maksājumu. Ar internetbanku (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor (DNB, Nordea).
 7. Preču saņemšana
  1. Piegādātās Preces (t.sk. Bezrecepšu zāles) Pircējs saņem kartona kastē vai kādā citā aizsargājošā ārējā iepakojumā, kas marķēts ar informāciju par pircēju.
  2. Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu pie Preču saņemšanas.
  3. Pirkumu apliecinošs dokuments – pavadzīme, kurā uzrādītas visas pasūtītās Preces, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde) Pircējam, neatkarīgi no samaksas vai piegādes veida, tiek sagatavota un izsūtīta elektroniskā formā uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, kā arī būs atrodama papīra formā saņemtā iepakojuma iekšpusē . Elektroniskā pavadzīme derīga bez paraksta. Veicot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski.
  4. Pamatojoties uz Noteikumiem 7.3. un Noteikumu 17.sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu.
  5. Saņemot Preci Pārdevēja vai tā sadarbības partneru aptiekās, Pircējam ir nepieciešams nosaukt Pasūtījuma unikālo identifikācijas numuru.
 8. Farmaceitiskās konsultācijas
  1. Pirms Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pasūtīšanas un pirkšanas, kā arī pēc Preču un Bezrecepšu zāļu iegādes jebkuram Pircējam ir tiesības saņemt un tam tiek nodrošināta iespēja pieprasīt bezmaksas konsultāciju no kvalificēta farmaceita par Preču un Bezrecepšu zāļu pareizu lietošanu, ietekmi uz veselību, lietošanas ierobežojumiem un citiem jautājumiem.
  2. Pircējs konsultāciju var saņemt sekojošos veidos:
   • zvanot pa tālruni 67463003
   • e-pasta sarakstes veidā: – info@baltfarm.lv 
   • izmantojot Tīmekļa vietnē Pircējam piedāvāto tiešsaistes sarakstes funkcionalitāti.
  3. Pārdevējs sniedz atbildi konsultācijas pieprasījumam 24 stundu laikā.
  4. Ja Pircējs vēlas saņemt farmaceita konsultāciju, zvanot pa telefonu, tad atbilde tiks sniegta uzreiz.
 9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu
  1. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) galvenās īpašības, kā arī derīguma termiņš un ražotājs ir norādīti uz iepakojuma. Pārdevējs nodrošina to, ka pārdodamās bezrecepšu zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.
  2. Saņemot Preci, Pircējam ir pienākums pārliecināties par to, vai piegādātās Preces atbilst pasūtījumam. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
  3. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt savā sākotnējā izskatā: ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm nelietotām utt. Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.
  4. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.
 10. Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas Preces gadījumā
  1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.
  2. Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka Pircējam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.
  3. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.
  4. Pārdevējam ir tiesības sniegt ražotāja kontaktus, lai klients risinātu garantijas jautājumus pa tiešo ar ražotāju, bez Pārdevēja iesaistes.
  5. Pircējs, kas ir Patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
  6. Sīkāk par Patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
  7. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību. 
 11. Atteikuma tiesības
  1. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „Patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību (izņemot gadījumus, ja iegādāti uztura bagātinātāji, bezrecepšu zāles un medicīnas Preces, kuriem, saskaņā ar 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi).
  2. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.).
  3. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, aizpildot Preču atteikuma formu pēc adreses vai nosūtot uz info@baltfarm.lv atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams pēc šādas –  adreses. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapa pieejama gan Tīmekļa vietnē, gan augstāk norādītajā adresē.
  4. Pircējs nodod vai nosūta Preci atpakaļ Pārdevējam, vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja Prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt Preci atpakaļ.
  5. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  6. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.7. punktā norādītajiem gadījumiem.
  7. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
   1. iepakota Prece, kura pēc piegādes ir izpakota un nav derīga atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
   2. Prece, kura izgatavota pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami viņam pielāgota;
   3. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
   4. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
   5. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
   6. iegādāta Prece, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);
   7. iegādāti uztura bagātinātāji, Bezrecepšu zāles un medicīnas Preces, kuriem, saskaņā ar 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);
   8. Prece ir bojāta.
 12. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana
  Pircējs var izteikt Interneta aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Interneta aptiekas darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@baltfarm.lv
 13. Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi 
  1. Ņemot vērā, ka Interneta aptiekā Pircējs var iegādāties Latvijas Zāļu reģistrā iekļautas Bezrecepšu zāles un PVD reģistros iekļautos produktus, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.
  2. Pie katras Preces, kas ietilpst Uztura bagātinātāju kategorijā ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8.2. un 8.4. punktus).
  3. Pie katras Preces, kas ietilpst Bezrecepšu zāļu kategorijā ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8.2. un 8.4. punktus).
 14. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi 
  1. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
  2. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
  3. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kuri Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.
 15. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš
  1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.
  2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, un, nepieciešamības gadījumā, tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
  3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.
  4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.
  5. Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).
  6. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.
 16. Strīdu risināšana
  1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
  2. Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (Patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama) vai Latvijas Republikas tiesā.