Informācijas līnija
Ātra piegāde
visā Latvijā

Preču atgriešana

Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.).

Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, aizpildot Preču atteikuma formu pēc adreses vai nosūtot uz info@baltfarm.lv atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams pēc šādas adreses. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapa pieejama gan Tīmekļa vietnē, gan augstāk norādītajā adresē.

Pircējs nodod vai nosūta preci atpakaļ Pārdevējam, vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

    • iepakota Prece, kura pēc piegādes ir izpakota un nav derīga atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

    • Prece, kura izgatavota pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami viņam pielāgota;

    • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

    • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

    • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

    • iegādāta Prece, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);

    • iegādāti uztura bagātinātāji, bezrecepšu zāles un medicīnas preces, kuriem, saskaņā ar 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

    • Prece ir bojāta.